Informacja RODO

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest GRAFF K. Niekrasz z siedzibą przy Pl. Św. Małgorzaty 1-2, 58-100 Świdnica, NIP: 8841143564, REGON: 890434775.
 2. Powierzone dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu przetwarzane są w celu realizacji zamówienia na oprogramowanie, a także późniejszą obsługą tego zamówienia.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań wykonywanych przed złożeniem zamówienia oraz w celu obsługi zamówienia, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazywania ofert marketingowych, informacji handlowych przez GRAFF K. Niekrasz.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi.
 6. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do złożenia zamówienia i realizacji tego zamówienia (wykonania usługi przez GRAFF K. Niekrasz).
 7. Zebrane dane będą przechowywane w celu realizacjii obsługi zamówienia na oprogramowanie a także w celach księgowo-podatkowych również przez podmioty trzecie, z którymi GRAFF K. Niekrasz współpracuje na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych takie jak: biuro rachunkowe.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się mailowo na adres graff@graff.pl.
 11. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.